Профилактиката на климатика е необходима както за добрата ефективността на уреда, така и за Вашето здраве. Тя е неразривно свързана с гаранционните условия и правилната експлоатация на климатичната система! При профилактика се почиства и дезинфекцира топлообменника на вътрешното тяло и се унищожават натрупаните вредни микроорганизми. Компетентната диагностика позволява да се избегнат и други възможни проблеми, като нуждата от дозареждане с хладилен агент (фреон) на Вашата климатична инсталация. Този вид проверка се препоръчва ежегодно от производителя. Няма уред, който да се експлоатира и да работи вечно, без ежегодна проверка на техническото му състояние!

За да може климатичната система да функционира нормално е необходимо и редовно (обикновено веднъж или два пъти в месеца) почистване на електростатичните филтри, които се намират под лицевия панел на вътрешното тяло. Редовното почистване на филтрите може да спести до 30% от консумацията на ел. енергия на Вашия климатик.

В днешно време, модерната апаратура ни дава възможност за бързо и точно определяне на състоянието и работата на машините.

Условия за стандартна профилактика

Профилактиката представлява диагностика на климатичната система и включва:

 • Общ преглед на климатичната система – вътрешно и външно тяло.
 • Почистване на филтърната секция.
 • Измерване на входящ / изходящ температурен въздушен поток.
 • Измерването на работно налягане в системата.
 • Проверка на консумираната мощност на системата.
 • Проверка и почистване на дренажната система при необходимост

Условия за пълна профилактика

 • Демонтаж на вътрешното и външното тяло.
 • Транспортиране на климатичното съоръжение до сервизната база на фирмата.
 • Детайлно разглобяване на компонентите и тяхното измиване със специализирани препарати и водоструйка.
 • Сглобяване и тестване
 • Детайлен преглед в работен режим на системата включващ 24 часова проба.
 • Монтаж на място.

ВАЖНО: Във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната, ние сме взели всички предпазни мерки при посещение на наш монтажен екип в дома Ви. Здравословното състояние на нашите служители е значимо и се следи ежедневно. Не се допускат на работа хора с влошено здраве или признаци на неразположение, както и посещение на обекти при хора под карантина. При такива обстоятелства монтажите се отлагат за друга дата, предварително уточнена. Преди извършване на монтажните дейности, монтажните екипи задължително дезинфекцират ръцете си със дезинфектант на спиртна основа без отмиване. Докато трае самият монтаж ще бъдете помолени да отидете в друга стая или във възможно най-отдалечената част на стаята, ако не е възможно да я напуснете. След напускане на адреса монтажните екипи отново дезинфекцират ръцете си, за да са подготвени за следващия си адрес.